0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Lịch khai giảng

Khóa huấn luyện Buổi học Ngày khai giảng Địa điểm Học phí
(chưa có VAT)
Đào tạo In-house
Marketing Dược In-house 5 buổi 16-10-2021 Đang cập nhật 50.000.000 đ Đăng ký
Marketing Dược
Quy trình phát triển và tung thành công sản phẩm Dược 8 buổi 10-07-2021 Đang cập nhật 699.000 đ Đăng ký
Marketing Dược căn bản – Zero to Marketer 8 buổi 06-01-2022 Đang cập nhật 999.000 đ Đăng ký
Content Dược – Vũ khí chiếm giữ trái tim khách hàng 6 buổi 23-03-2022 Đang cập nhật 3.900.000 đ Đăng ký
Content Dược – Viết đúng, trúng insight 6 buổi 23-03-2022 Đang cập nhật 3.900.000 đ Đăng ký
[ONLINE] Content Marketing Dược – Viết đúng, trúng insight 8 buổi 09-05-2022 Đang cập nhật 969.000 đ Đăng ký
Marketing Dược tổng thể 4P 10 buổi 04-06-2022 Đang cập nhật 6.600.000 đ Đăng ký
Lập kế hoạch truyền thông tích hợp đa kênh IMC ngành Dược 4 buổi 23-07-2022 Hà Nội 3.000.000 đ Đăng ký
[ONLINE] Lập kế hoạch truyền thông tích hợp đa kênh IMC ngành Dược 8 buổi 08-08-2022 Hà Nội 888.000 đ Đăng ký
[ONLINE] MARKETING VÀ QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC 4.0 8 buổi 20-04-2023 Hà Nội 999.000 đ Đăng ký
Nhà Thuốc
[ONLINE] MARKETING VÀ QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC 4.0 8 buổi 20-04-2023 Hà Nội 999.000 đ Đăng ký
Sales OTC
Marketing Dược chuyên nghiệp (OTC) 20 buổi 07-05-2022 Đang cập nhật 9.900.000 đ Đăng ký
Phát triển kênh phân phối Dược bền vững chuẩn quốc tế 4 buổi 07-07-2022 Đang cập nhật 8.000.000 đ Đăng ký
Trade Marketing Dược 4 buổi 04-09-2022 Đang cập nhật 5.000.000 đ Đăng ký
Đăng ký học ngay