0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Lịch khai giảng

Khóa huấn luyện Buổi học Ngày khai giảng Địa điểm Học phí
(chưa có VAT)
Marketing Dược
Quy trình phát triển và tung thành công sản phẩm Dược 8 buổi 10-07-2021 Học trực tuyến 699.000 đ Đăng ký
Marketing Dược tổng thể 4P 12 buổi 04-09-2021 Đang cập nhật 6.000.000 đ Đăng ký
Quy trình Launching thành công sản phẩm Dược 2 buổi 15-10-2021 Đang cập nhật 2.000.000 đ Đăng ký
Content Dược – Vũ khí chiếm giữ trái tim khách hàng 4 buổi 16-10-2021 Đang cập nhật 5.000.000 đ Đăng ký
Marketing Dược thực chiến 12 buổi 30-10-2021 Đang cập nhật 6.000.000 đ Đăng ký
Marketing Dược căn bản 8 buổi 23-04-2022 Hà Nội 5.000.000 đ Đăng ký
Sales OTC
Trade Marketing Dược 4 buổi 24-04-2021 Đang cập nhật 6.000.000 đ Đăng ký
Phát triển kênh phân phối Dược bền vững chuẩn quốc tế 4 buổi 07-07-2021 Đang cập nhật 6.000.000 đ Đăng ký
Đăng ký học ngay