0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Lịch khai giảng

Khóa huấn luyện Buổi học Ngày khai giảng Địa điểm Học phí
(chưa có VAT)
Marketing Dược
Content Dược K5 – Hà Nội 6 buổi 13-03-2021 Hà Nội 5.000.000 đ Đăng ký
Quy trình Launching thành công sản phẩm Dược K1 – Hồ Chí Minh 2 buổi 26-03-2021 Đang cập nhật 2.000.000 đ Đăng ký
Content Dược K6 – Hồ Chí Minh 4 buổi 27-03-2021 Hồ Chí Minh 5.000.000 đ Đăng ký
Marketing Dược căn bản K2 – Hà Nội 8 buổi 05-05-2021 Hà Nội 5.000.000 đ Đăng ký
Marketing Dược chuyên sâu K10 – Hà Nội 12 buổi 19-06-2021 Hà Nội 6.000.000 đ Đăng ký
Phát triển và tung thành công sản phẩm Dược 8 buổi 10-07-2021 Học trực tuyến 6.000.000 đ Đăng ký
Marketing Dược tổng thể 4P K4 – Hà Nội 11 buổi 17-07-2021 Hà Nội 6.000.000 đ Đăng ký
Quy trình tìm kiếm insight khách hàng ngành Dược – Hà Nội 4 buổi 24-07-2021 Hà Nội 3.000.000 đ Đăng ký
Định vị thương hiệu Dược K1 – Hà Nội 4 buổi 07-08-2021 Hà Nội 3.000.000 đ Đăng ký
Marketing Dược tổng thể 4P K5 – Hà Nội 12 buổi 04-09-2021 Hà Nội 4.800.000 đ Đăng ký
Content Dược K7 – Hà Nội 6 buổi 09-10-2021 Hà Nội 4.000.000 đ Đăng ký
Quy trình Launching thành công sản phẩm Dược K3 – Hồ Chí Minh 2 buổi 15-10-2021 Hồ Chí Minh 2.000.000 đ Đăng ký
Content Dược K8 – Hồ Chí Minh 4 buổi 16-10-2021 Hồ Chí Minh 4.000.000 đ Đăng ký
Marketing Dược chuyên sâu K11 – Hồ Chí Minh 12 buổi 30-10-2021 Hồ Chí Minh 4.800.000 đ Đăng ký
Sales OTC
Phát triển kênh phân phối Dược bền vững chuẩn quốc tế K3 4 buổi 10-04-2021 Hồ Chí Minh 6.000.000 đ Đăng ký
Trade Marketing Dược K1 4 buổi 24-04-2021 Hà Nội 6.000.000 đ Đăng ký
Quản lý bán hàng Dược chuyên nghiệp K1 – Hà Nội 4 buổi 29-05-2021 Đang cập nhật 6.000.000 đ Đăng ký
Quản lý bán hàng Dược chuyên nghiệp K2 – Hồ Chí Minh 4 buổi 05-06-2021 Đang cập nhật 6.000.000 đ Đăng ký
Phát triển kênh phân phối Dược bền vững chuẩn quốc tế K4 4 buổi 10-07-2021 Đang cập nhật 10.000.000 đ Đăng ký
Phát triển kênh phân phối Dược bền vững chuẩn quốc tế K4 4 buổi 10-07-2021 Hồ Chí Minh 6.000.000 đ Đăng ký
Phát triển kênh phân phối Dược bền vững chuẩn quốc tế K5 2 buổi 07-08-2021 Hà Nội 2.000.000 đ Đăng ký
Trình dược viên Thực chiến – Hà Nội 4 buổi 25-09-2021 Đang cập nhật 4.000.000 đ Đăng ký
Test online Course 2 buổi 27-11-2021 Hà Nội 2.000.000 đ Đăng ký
Đăng ký học ngay